tirsdag 22. mars 2011

Stedfortreder for rektor

Vi er en liten fådelt skole, der vi har en funksjon som heter stedfortreder for rektor. Denne funksjonen har vi hatt i mange år og den har gått på rundgang. Dette har vært en ulønnet funksjon, der det ikke har vært nedskrevet noen ansvarsoppgaver eller instruks. Det har vært en forståelse av at denne personen har hatt litt ekstra ansvar når rektor har vært fraværende. Denne personen skal ta ansvar hvis noe akutt hender, og som ikke kan vente. Vi føler nå et behov for å formalisere denne funksjonen, sette ned noen konkrete punkt om hva funksjonen innebærer. Avlønning er også et tema.Vi har tatt kontakt med både utdanningsforbundet og andre skoler for råd og veiledning, men har desverre ikke fått så mye hjelp. Er det noen av dere som har noen gode råd? Egne erfaringer eller lignende utfordringer?

torsdag 17. mars 2011

Leksehjelp for 1.-4. trinn

Snart har vi hatt et år med obligatorisk leksehjelp for 1.-4. trinn i den norske skolen. Følelsene rundt innføringen av leksehjelpa har vært mange både blandt foreldre og pedagoger. Hvordan dette skulle organiseres ble opp til den enkelte skole og kommune. I vår kommune ble det politisk bestemt at leksehjelpa skulle ligge innenfor den ordinære skoledagen, noe som medførte en helt ny organisering av skoleuka for 1.-7. trinn. Det ble også bestemt at denne organiseringen skulle evalueres på vårparten, før et nytt skoleår. Hvilke kriterier bør legges til grunn for en slik evaluering? Er det noen der ute som har gode råd til oss, eller har en suksess oppskrift for leksehjelp, del gjerne med oss andre!