tirsdag 22. mars 2011

Stedfortreder for rektor

Vi er en liten fådelt skole, der vi har en funksjon som heter stedfortreder for rektor. Denne funksjonen har vi hatt i mange år og den har gått på rundgang. Dette har vært en ulønnet funksjon, der det ikke har vært nedskrevet noen ansvarsoppgaver eller instruks. Det har vært en forståelse av at denne personen har hatt litt ekstra ansvar når rektor har vært fraværende. Denne personen skal ta ansvar hvis noe akutt hender, og som ikke kan vente. Vi føler nå et behov for å formalisere denne funksjonen, sette ned noen konkrete punkt om hva funksjonen innebærer. Avlønning er også et tema.Vi har tatt kontakt med både utdanningsforbundet og andre skoler for råd og veiledning, men har desverre ikke fått så mye hjelp. Er det noen av dere som har noen gode råd? Egne erfaringer eller lignende utfordringer?

5 kommentarer:

 1. Har ikke mange egne erfaringer å bidra med her, men ville nok ha presset organisasjonen mer. Hvis lokale tillitsvalgte ikke har kompetanse/kapasitet til å hjelpe dere, må de søke slikt på høyere nivå. De må ha noe å tilby. Har dere undersøkt hvordan dette løses på andre skoler i kommunen? Og har dere drøftet dette med kommunen?

  SvarSlett
 2. Jeg jobber også på en fådelt skole, og vi har ingen stedfortreder når rektor er fraværende. Dette er noe jeg absolutt ser behov for. Jeg har vært inne på tanken om å etablere teamledere som kan gå inn i en slik rolle. Tror det kan vær mulig å få på plass en ordning med lokale lønnstillegg for en person som tar slikt ansvar, men tid er jeg redd jeg må enten finne innenfor rammetimetall eller av rektors ledelsesressurs.

  SvarSlett
 3. Har du ringt Utdanningsforbundet sentralt ? Jeg har fått god hjelp i ledelsesspørsmål ved å ta en telefon til Oslo. Jeg vet at du kan finne noen svar ved å se på hjemmesiden til Utdanningsforbundet og at det også er et formelt skille mellom om rektor er tilgjengelig som bakvakt eller ikke. Om ikke skal det gis kompensasjon fra første dag om tidsrammen er over 14 dager, ved bakvakt vil tillegget avkortes.

  SvarSlett
 4. Vi har tatt kontakt med utdanningsforbundet i fylke, men fikk kun henvisning til hovedtariff avtalen. Vi har ringt litt rundt på skolene som ligner vår og det er svært ulik praksis. Det vi har gjort nå er å lage oss en lokal avtale som skal vare ut skoleåret, der vi har noen punkter for oppgaver og en årlig godtgjøring på 8000,-. Vi skal ta oss bedre tid med fortsettelsen, pålagte funksjoner er svært aktuelt å ta med i lokale forhandlinger. Dette er kanskje et spesielt problem for oss på små skoler, der det ikke er inspektører ol. som naturlig vil kunne ta over for rektor ved kortere fravær.

  SvarSlett
 5. Stedfortreder for rektor er en utfordring som er blitt stadig mer aktuell. Skolen har tradisjonelt vært preget av lærere i et individuelt ”mangsysleri”, hvor hver har syslet med sitt. I dag er skolen i langt større grad en ledet kollektiv samhandling i en organisasjon. Det er derfor blitt en klar forventning i dag at skoleledelsen er kontinuerlig tilgjengelig både for elever og lærere, men ikke minst for foreldre og skolens omgivelser for øvrig.
  Imidlertid er det ikke klare regler for slik tilstedeværelse. I Opplæringslovens §9 om ledelse står det bare: ”Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing.”
  Hva som i et hvert tilfelle er ”forsvarlig” må derfor avgjøres lokalt. Om noen får en slik tilleggsfunksjon vil en jo måtte ta dette opp med organisasjonene i henhold til lov og avtaleverket (Hovedavtalen).

  SvarSlett