torsdag 17. mars 2011

Leksehjelp for 1.-4. trinn

Snart har vi hatt et år med obligatorisk leksehjelp for 1.-4. trinn i den norske skolen. Følelsene rundt innføringen av leksehjelpa har vært mange både blandt foreldre og pedagoger. Hvordan dette skulle organiseres ble opp til den enkelte skole og kommune. I vår kommune ble det politisk bestemt at leksehjelpa skulle ligge innenfor den ordinære skoledagen, noe som medførte en helt ny organisering av skoleuka for 1.-7. trinn. Det ble også bestemt at denne organiseringen skulle evalueres på vårparten, før et nytt skoleår. Hvilke kriterier bør legges til grunn for en slik evaluering? Er det noen der ute som har gode råd til oss, eller har en suksess oppskrift for leksehjelp, del gjerne med oss andre!

6 kommentarer:

 1. Fint at du har kommet i gang med bloggen din, Jorun! (Du er ikke den eneste som har bommet med den ekstra g’en i adressen! Lett gjort!)
  Og så til lekseshjelpsordningen: Når dere har lagt den inn i ordinær skoledag, betyr det at alle elever må benytte den? Kanskje ikke så dumt?
  Når det gjelder evalueringen, ville jeg være opptatt av å finne ut hvor mye den blir brukt, hvilke elever som benytter den og hva den blir benyttet til, og hvordan ulike grupper vurderer nytten av ordnignen. Jeg ville ta en nokså åpen samtale med (noen av) de lærernes som har vært involvert, (noen av)elevene sjøl (!) og (noen av) foreldrene. Gjennom åpne, ”halvstrukturerte” samtaler tror jeg dere ville få tak i de temaene som det er interessant og viktig å følge opp.

  SvarSlett
 2. Takk for gode tips!
  Leksehjelpa ligger innenfor den ordinære skoledagen, helt på slutten. Den er frivilig, elevene kan velge mellom leksehjelp, gratis SFO eller bli hentet av foreldrene og dermed deres ansvar.I utkant Norge er vi avhengie av skoleskyss, derfor har alle elevene like lange skoledager. Omorganiseringen pga leksehjelp for 1.-4. trinn på 2 t/u medførte flere skoledager for 1.-7. trinn. Foreldregruppen og utdanningsforbudet lokalt var mot å legge leksehjelpa innenfor den ordinære skoledagen. De mente at dette burde ligge etter skoletid i og med at tilbudet var frivillig. De følte at det ble en ordning som ble påtvunget dem i og med at elevene likevel måtte vente på bussen.

  SvarSlett
 3. Vi har mange av de samme diskusjonene hos oss på Støren. Vi har organisert oss på samme måte som dere. Dette medfører at SFO for vår del blir kraftig svekket den første timen etter undervisningstid i og med at vi må bruke assistenter til leksehjelp istedenfor på SFO.
  Vi har også utfordringer rundt skoleskyss og bruker blant annet en del ressurser på taxi for å få de som har vært på leksehjelp hjem. Vi har evaluert og kommet til at vi ikke kan inkludere gratis skoleskyss i leksehjelpen til neste skoleår.
  Tror ikke leksehjelpen fungerer etter dens intensjoner om å utjevne sosiale forskjeller. Aktuelle spørsmål er vel: Tar vi ansvar for noe som burde vært et foreldreansvar? Burde leksehjelpen vært ledet av lærere?

  SvarSlett
 4. Helt enig Arnt Inge. Syns ordningen skulle vært evaluert også på et høyere nivå!

  SvarSlett
 5. Ang. leksehjelp og skoleskyss:
  http://www.udir.no/Brev/_lover-og-regler/_tokningsuttalelser/tolkningsuttalelser/-13-7---Skoleskyss-i-forbindelse-med-leksehjelp/

  På vår skole har de som er med på leksehjelp ikke tilbud om skyss.

  SvarSlett
 6. Vi bruker lærere med seniorresurs til leksehjelp på 4.trinn. Vi ser at leksehjelpen her er den mest vellykkede hos oss.
  På 2. og 3.trinn frilegges lærere til planlegging fordi oppegående assistenter har leksehjelp her.
  Alle våre elever har lesing heime som lekser i tillegg til leksehjelp på skolen.Så foreldreansvaret kan heimene ikke skrive seg helt fra.

  SvarSlett